Algemene voorwaarden

Print deze pagina

We doen ons best

Jouwkozijnen.com probeert zo goed mogelijk informatie te verschaffen over kozijnen. Alle informatie op deze website is echter van algemene aard en wij adviseren met klem om altijd een expert te raadplegen om over uw persoonlijke situatie te adviseren. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht u fouten ontdekken in de artikelen op deze website, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. U kunt daarvoor contact met ons opnemen, door een e-mail te sturen naar  info@jouwkozijnen.com.

Tussenpersoon

Jouwkozijnen.com is niet verbonden of gerelateerd aan de kozijnaanbieders bij u in de buurt die u offertes kunnen verstrekken, maar stuurt alleen uw gegevens door. Als u een offerte aanvraagt via onze website, zullen uw gegevens via een tussenpersoon (Solvari B.V.) worden doorgestuurd naar de kozijnaanbieders in uw buurt. Jouwkozijnen.com staat niet in voor de kwaliteit van de offertes en/of de aanbieders. Jouwkozijnen.com biedt dus ook geen garantie voor de kwaliteit van geleverde producten door dergelijke aanbieders en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect.

Indien u een overeenkomst aangaat met een leverancier, dan is Jouwkozijnen.com daar uitdrukkelijk geen partij bij.

Wees kritisch op de offertes die u krijgt. Als u twijfelt, raadpleeg dan altijd een deskundige.

Aansprakelijkheid

Jouwkozijnen.com en/of haar oprichters zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade. Jouwkozijnen.com en/of haar oprichters zijn tevens niet aansprakelijk voor directe schade van welke aard dan ook, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend –  schade die zou voortvloeien uit informatie op deze website, uit overeenkomsten die u sluit naar aanleiding van deze website en/of  ui producten die u geleverd krijgt naar aanleiding van een offerteaanvraag via deze website en/of anderszins voortvloeiende uit (de informatie op) deze website. Eventuele aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan maximaal € 1.000,- (zegge: duizend euro). Eventuele directe schade kan daarna nooit meer bedragen dan de waarde van de direct naar aanleiding van een offerteaanvraag via deze website gesloten overeenkomst.

Slotbepalingen

Als Jouwkozijnen.com en een andere partij onverhoopt toch in een geschil terecht komen, dan heeft het de voorkeur dit als verstandige mensen op te lossen. Indien dit echt niet lukt, is de Nederlandse rechter te Utrecht bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Deze algemene voorwaarden en eventuele verbintenissen die hieruit voortvloeien worden altijd beheerst door het Nederlandse recht.

Print deze pagina